SOC، SOH، باتری، باتری های لیتیومی، ضریب تخلیه باتری

مفاهیم و تعاریف اولیه در باتری ها

  • از

فرآیند شارژ باتری های لیتیومی در زمان شارژ، لیتیوم در الکترود مثبت از اجزا جامد (Solid particle) جدا شده و به اجزا جامد دیگر در الکترود منفی می­رود، به این پدیده جای­گیری (Intercalation) گفته می­ شود. فرآیند شارژ، شامل مراحل انتقال شارژ (Charge Transfer) و حمل و نقل عمده (Mass Transport) است. انتقال شارژ، در مرز بین الکترولیت و الکترود انجام شده (سرعت این فرایند زیاد است) و در حمل… ادامه »مفاهیم و تعاریف اولیه در باتری ها